Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 8: Con gái anh cũng chính là cháu gái của ông

CHƯƠNG 8

Tác giả: Vũ Tiểu Thụ

Biên tập: Bột


Thật ra ông cụ, cũng chính là ông Tôn không được hoan nghênh cho lắm.

Tính tình ông cổ quái, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Người cùng thôn có lấy lòng, ông cũng coi như không thấy, chỉ ôn hòa với mình Khúc Hạc Thanh khi còn nhỏ không sợ ông lạnh mặt, còn từng gánh nước giúp.

Vì thế người khác luôn rỉ tai nhau rằng ông cụ không vợ không con, mệnh cô số quả, sau này chết già trong nhà cũng không ai biết.

Nhưng trong mắt Khúc Dục Điền, ông Tôn thật thần kỳ.

Continue reading “Nhật Ký Trưởng Thành Của Dưa Hấu Nhỏ 🍉 – Chương 8: Con gái anh cũng chính là cháu gái của ông”