#Thập_Hòa_Lí

Người ta đu idol, tui đu tác giả >v<